logo_cvut_bile_horni

Ekosystém umělé inteligence v ČR

Synergií veřejného a soukromého výzkumu
pro budoucí konkurenceschopnost
České republiky

11. 4. 2019

mouse
dní
hodin
minut

Vstupte do světa umělé inteligence. Nezbývá mnoho času.

dopolední program

9:30 – 9:50

Směrem k AI ekosystému

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

9:50 – 10:10

Rozjezd AI z pohledu byznysu

Ing. Jiří Holoubek

Platforma pro umělou inteligenci SPČR spojuje zástupce průmyslu, startupů, vědy a výzkumu a je partnerem MPO a Úřadu vlády v rodící se národní strategii AI. Jaká jsou očekávání a iniciativy českého byznysu?

10:10 – 10:30

AI jako tahoun digitální transformace

Zdeněk Jiříček

Jak vzniká z výzkumu a vývoje AI ekosystém? Jaké jsou modely přidané hodnoty zákaznických řešení v oblasti umělé inteligence, a jak se mohou uplatnit v klíčových oblastech digitální transformace v průmyslových odvětvích?

10:30 – 11:00

Technologicky transfer v AI

Ing. Jan Šedivý

11:00 – 11:45

Accelerating AI Adoption

Andreas Ebert

11:45 – 12:05

Symbióza soukromého a veřejného R&D
Zkušenosti s Microsoft Research

RNDr. Zuzana Kúkelová, PhD.

Jak se vyvíjí algoritmy pro Hololens, kalibraci kamer a hloubkových senzorů a 3D rekonstrukce.

odpolední program

12:05 – 13:00

Oběd

13:00 – 14:30

Od výzkumu po reálné projekty AI: ČVUT

Ing. Petr Schwarz, PhD., Ondřej Fiala, Ing. Petr Svoboda, Ondřej Vaněk, Ing. Jan Sova

Od akademických projektů po reálné firmy: Ukázky reálných scénářů nasazení AI; Phonexia,  Factorio Solution, My Scada,  Blindspot Solutions a Workswell

14:30 – 15:30

Od výzkumu po reálné projekty AI: Microsoft

Michal Marušan  

Early adopters: Ukázky scénářů nasazení AI; technologie a příležitosti pro startupy v reálných podmínkách ČR. Zkušenosti a výsledky prvních přenosů R&D v komerční oblasti do praxe.

15:30 – 16:00

Networking u šálku dobré kávy

České vysoké učení technické v Praze
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky

Jugoslávských partyzánů 1580/3, budova A
160 00 Praha 6, Dejvice

  • mapa
  • GPS 50.1037711N, 14.3945119E

Můžete ovlivnit svoji budoucnost i budoucnost ostatních?
Ano, právě dnes!

Prvních 60 účastníků získá v tištěné podobě knihu:

The Future Computed

kniha_mockup

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c.

vědecký ředitel, CIIRC ČVUT

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT (1975). Na FEL ČVUT působil mj. jako vedoucí katedry kybernetiky – EU centra excelence (1999-2013). Byl zakladatelem a v letech 2013 až 2018 prvním ředitelem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). Nyní působí jako vědecký ředitel CIIRC.
Jeho odborná práce se orientuje na kybernetiku, robotiku a umělou inteligenci. Nejprve se zabýval strukturálním rozpoznáváním, později expertními systémy, agentními systémy a v poslední době pak průmyslovými aplikacemi umělé inteligence. Je autorem či spoluautorem 10 knižních monografií, 160 odborných článků a 5 amerických patentů.

Zdeněk Jiříček

National Technology Officer, Microsoft CZ/SK

Od roku 2014 zastává pozici National Technology Officer, ve které je zodpovědný za bezpečnost, ochranu osobních údajů, technologické standardy a uplatnění AI technologií.
Ve společnosti Microsoft pracoval Zdeněk již od roku 1993, kdy zastával různé pozice v pobočkách v České republice, v Belgii a v řízení regionu Microsoft CEE a EMEA. V létech 2007 – 2012 zastával ve společnosti Microsoft Corp. HQ pozici Industry Solutions Director v oblasti elektronické identity, kybernetické bezpečnosti a modernizace systémů v segmentu veřejné správy. Zdeněk je absolventem Vysokého učení technického v Brně, kde vystudoval obor informační technologie. Dále studoval v r. 1992-1993 postgraduální program pro výkonné řídící pracovníky na Covenant College, Georgia, USA.

Ing. Jiří Holoubek

člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR

Po absolvování Elektrotechnické fakulty VUT v Brně v roce 1979 pracoval jako projektant, později jako samostatný vývojový pracovník v Elektromontážních závodech Praha. V letech 1985 až 1992 byl odborným asistentem na Katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty VUT v Brně.

V roce 1990 spoluzakládal a dalších 28 let řídil společnost ELCOM, a. s., v současné době spolupracuje s touto firmou jako konzultant. Profesně se věnuje oblastem kvality elektřiny, zkušebnictví a digitálních transformací malých a středních firem.

Je prezidentem Elektrotechnické asociace České republiky, členem Fóra průmyslu a vysokých škol a členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy České republiky, kde je zodpovědný za aktivity Svazu v oblasti konceptu Průmysl 4.0. Spolupracuje s českými a slovenskými technickými univerzitami a středními školami na propagaci konceptu Průmysl 4.0

Ing. Jan Šedivý

CIIRC ČVUT Praha

Vyučuje a řídí technologický transfer na ČVUT CIIRC. Vede skupinu výzkumníků a doktorandů pracující v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Skupina vytvořila sociálního bota Alquist a odpovídač dotazů YodaQA. V letech 1992 – 2000 pracoval v IBM, T. J. Watson Research, NY, v USA. Od roku 2000 do roku 2008 byl manažer výzkumné skupiny v IBM ČR. V letech 2008 – 2010 byl manažerem vývojářů v Googlu ve Švýcarsku. V průběhu své praxe vedl mnoho projektů v oblasti AI, rozpoznávání řeči, NLP atd. Účastnil se několika evropských projektů a sám jeden vedl. Je autorem 19 amerických patentů a řady publikací.

RNDr. Zuzana Kúkelová, PhD.

FEL ČVUT, pracovala pro Microsoft Research

Zuzana Kúkelová je absolventkou odboru matematika na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.
Doktorandské štúdium absolvovala na Elektrotechnickej fakulte Českého vysokého učení technického v Prahe, kde zároveň pôsobila ako výskumný pracovník v oblasti počítačového videnia. Jej PhD práca bola ocenená viacerými cenami, vrátane Cor Baayen Award, ktorá je každoročne udeľovaná nádejnému mladému vyskumníkovi v oblasti počítačových vied a aplikovanej matematiky Europskym konzorciom pre informatiku a matematiku (ERCIM). Zuzana Kúkelová je autorkou viac ako 30tich výskumných článkov publikovaných na prestížnych konferenciách a v žurnáloch v oblasti počítačového videnia a stojového učenia. Viaceré články boli ocenené. Po doktorandskom štúdiu pôsobila 2 roky ako postdoktorantský výskumník v Microsoft Research Cambridge, kde vyvíjala algoritmy na kalibrácie kamier. Momentálne pôsobí ako výskumný pracovník na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Jej výskum sa sústreďuje hlavne na aplikácie algebraickej geometrie v počítačovom videní.

Michal Marušan

Cloud Solution Architekt pro Data & AI, Microsoft CZ&SK

Soustředí se na pomoc zákazníkům se zaváděním moderních technologií a metod pro ML/AI oblasti využitelných v business procesech.

Ondřej Vaněk

CEO, Blindspot Solutions

Blindspot Solutions vyvíjí zakázkový software využívající metody umělé inteligence, primárně optimalizace a strojového učení. Poskytuje porfolio služeb od počátečních konzultací aplikace umělé inteligence, přes datovou analýzu a vytvoření proof of concept, až k implementaci rozsáhlých plně integrovaných systémů v produkční kvalitě. Mezi zákazníky Blindspot Solutions patří malé i velké firmy z USA, západní Evropy a České republiky.

Ing. Jan Sova

jednatel (CEO) Workswell

Společnost Workswell, která působí na trhu desátým rokem, se věnuje vývoji a výrobě pokročilých termografických systémů pro kvalitativní i kvantitativní termografii, leteckou termografii, bezdotykové měření teploty v průmyslu, noční vidění a další aplikace obrazové analýzy v pásmech MWIR a LWIR.

Ing. Petr Svoboda PhD.

CEO, mySCADA

Vystudoval ČVUT FEL, obor kybernetika a umělá inteligence, poté získal doktorát na dopravní fakultě ČVUT. Má více než 20 let zkušeností z průmyslové automatizace a v oblasti dopravní telematiky. V roce 2009 založil ryze českou společnost mySCADA Technologies, která se zabývá vývojem a distribucí SW a HW pro průmyslovou automatizaci. V roce 2019 založil dceřinnou společnost v sousedním Německu. Má manželku a 4 děti.

Ondřej Fiala

ředitel Factorio Solutions

Factorio Solutions, působí v oblasti simulací, inteligentní robotiky a počítačového zpracování obrazu. Ve své práci se specializují na oblast Průmyslu 4.0 a jeho zavedení do praxe. Svým klientům poskytují inovativní řešení za použití nejmodernějších technologií.

Andreas Ebert

Microsoft Worldwide National Technology Officer

Over the last 14 years, Andreas participated in his capacity as Regional and later on Worldwide National Technology Officer in many projects and discussions, advising senior stakeholders in business, government and academia in the EU. Themes ranged from national interoperability frameworks, digital transformation, economics of hyperscale cloud computing, evolution of artificial intelligence, ethics and machine learning and the socio-economic impact of technology on society.

Andreas had served in various roles in Microsoft. He was responsible for building the Microsoft consulting organization in Austria, led the enterprise sales unit, and had the privilege to lead the Austrian subsidiary as a country manager until he transitioned to the NTO role in 2004.

Andreas is a graduate of the Technical University in Vienna with a degree in business administration and computer science.

Ing. Petr Schwarz, PhD.

CTO, Phonexia

Phonexia vyvíjí inovativní technologie pro řečovou analytiku a hlasovou biometrii. Nabízí první řečovou technologii pro identifikaci mluvčího na světě, která používá výhradně neuronové sítě, s cílem poskytnout nejvyšší přesnost a rychlost. Phonexia Speech Engine dokáže určit mluvčího, jazyk, pohlaví, přepsat řeč do textu nebo vyhledat konkrétní slova, a to vše v rámci jedné modulární a snadno integrovatelné platformy.

Firma byla založena v roce 2006 jako spin-off Fakulty informačních technologií na Vysokém učení technickém v Brně. Od té doby poskytuje služby pro kontaktní centra, finanční instituce a organizace bojující s kriminalitou ve více než 60 zemích.